1. Anasayfa
 2. Büyüler

Medyum Hoca Nedir?

Medyum Hoca Nedir?

Medyum hoca nedir sorusu çok önemlidir.

Çünkü insanlar bu soruyu sorarak bir çok cevaba ulaşmaktadırlar.

Burada asıl önemli olan konu ise doğru kişiye doğru soruyu sormaktır.

Medyum hoca nedir sorunu uygun kaynaktan cevaplamak gerekir.

Doğru kaynaktan alınmayan bilgi kirliliğe sebep olacaktır.

Medyum Fahri Hoca bu sebepten dolayı insanların doğru tercihlerinin önemine büyük vurgu yapmaktadır.

Bir kimse ruhlar ile iletişime geçmek isterse medyumlara danışmaktadır.

Metafiziksel bazı olayların aydınlanmasını isterse yine medyumlara danışmaktadır.

Astroloji, fal ve büyü ile ilgili konularda da medyumlar ile çalışmak gerekir.

Bazı medyumlar rüya yorumlamadan tutun da bir çok gizemli konuda sizin danışmanınızdır.

Önemli olan konu ise doğru medyum ile çalışmaktır.

Bu konuyla alakalı akıllardaki en önemli soru ise “medyum hoca nedir” sorusudur.

Bu soru aslında biraz önce bir kaçından bahsettiğimiz konular ile alakalandırılmalıdır.

Yani medyum hocalar karanlık ilimleri bilen ve cinler başta olmak üzere bir çok varlıkla iletişimde olabilen kimselerdir.

Bu sayede de bir çok sorunu çözme konusunda uzmanlaşmış ve yüksek eğitimler almış kimselerdir.

Bu konuyla alakalı olarak şu önemli hususlar iyi bilinmelidir:

 • Medyum hocalar hüddam sahibi olup büyü konusunda uzmandırlar.
 • İyi bir medyum kesinlikle büyü bozma konusunda da kendini geliştirmek zorundadır.
 • Gerçek bir medyumla konuştuğunuzda bunu anlamak mümkündür.
 • Medyumlar farklı büyülerde uzmanlaşabilirler.
 • Bir medyum hoca ile çalışılmaya başlandığında onun talimatlarına harfiyen uyulması gereklidir.

Medyum Nedir Ne Yapar?

Medyum nedir ne yapar sorusu da çok büyük önem taşır.

Çünkü medyumlar insanların gözünde gizemli kişiliklerdir.

Bu kişiliklerin de bizler için önem teşkil eden konularda bilgeliklerinden faydalanmaktayız.

Ancak bu kimselerin uğraşlarının da ne olduğunu bilmek doğal hakkımızdır.

İnsan doğası gereği bilinmeyene hep merak duyar. Gizli saklı araştırmayı çok sever.

Bu karanlık ilimler konusu için de böyledir.

Medyum nedir ne yapar sorusunu soran birisi de büyüden tutun da cinlere kadar bir çok konuda araştırma yapabilir.

Ancak çoğu zaman yanlış yollara girerek başlarına büyük dertler de alabilirler.

Kimi insanlar büyü yapmaya çalışarak başlarını derde sokarken kimileri de cinler ile baş edebileceğini düşünürler.

Bu tamamen büyük bir yanılgı ve hatadır.

Medyum ile ilgili bilinmesi gereken en önemli konu ise onların doğuştan bazı yetenekleri olduğudur.

Daha sonrasında ilmek ilmek işlenerek o yetenekler ilimle yoğrulmalıdır.

Tecrübe ile de pişmelidir ki medyum olunsun.

Medyum nedir ne yapar sorusuna bu cevap yeterlidir. Yani bir medyum her türlü gizemli ilimler ile ilgilenebilir.

Metafiziksel olaylar ve büyü başata olmak üzere kendisini bu alanlarda geliştirebilir.

Elbette ki bu bir üstadın dizinin dibinde yetişmekle olmalıdır.

Kesinlikle kendi kendine bu yetenekleri kullanabilmek mümkün değildir ve tehlikelidir.

İslam’da Medyumluk Var mıdır?

İslam’da medyumluk var mıdır sorusu çok büyük önem teşkil eden sorulardandır.

Çünkü bir çok din alimi bu konuda kapıları kapatarak insanların sıkıntıda kalmalarına sebep olmaktadırlar.

Son yıllarda da giderek din alimlerine olan güvenin de kaybolmaya başlaması ile onların söylevleri insanlar tarafından sorgulanmaya başlamıştır.

Medyum Fahri Hoca medyumluk konusunun bilinen dinlerden daha eskiye dayandığının altını çizmektedir.

Sümerlerden bide daha eski toplumların kalıntılarında insanların ay ve yıldızları tasvir ettikleri görülür.

Bunun yanında metafiziksel varlıkların tasvirleri de vardır.

Ayrıca çevrilebilen yazıtlardan ve el yazması bir çok nüshadan okunanlarda bunu kanıtlar niteliktedir.

Medyumluk kötü olarak propaganda edilse de peygamberlerin bile kurtulmasına vesile olmuştur.

Kendi güçleri olmayan konularda insanları birkaç ayet ya da felak ve nas sureleri ile aldatan kimseler sizlerin çektiği acıları asla anlayamazlar.

Bu kimseler Kuran’ı ve dini de anlayamamış kimselerdir ki insanları mezhepçiliğe hapsetmekte ya da aşırı uçlara taşımaktadırlar.

Doğrusu şudur ki bir büyü ile karşılaştıklarında o kimseler de bizlerin kapısına gelerek derman aramaktadırlar.

Bir birey İslam’da medyumluk var mıdır sorusunu sorduğunda bazı konuları da iyi araştırmalıdır.

Örneğin, birisine büyü yapıldığında bu nasıl bozulacaktır ve çare nedir? Ayetler şifa verecek midir?

İşte burada önemli olan konu şudur.

Önce büyü bozulmalıdır ki sonrasında iyileşme süresine ayetler katkı sağlasın.

Zira peygambere yapılan büyü de önce usulünce bozulmuş ve sonrasında ayetlerin şifasına sığınılmıştır.

Medyum Ne İş Yapar?

Medyum ne iş yapar her insanın merak edebileceği bir konudur.

Medyumlar gizli ilimler ile uğraşmaktadırlar. Bunların yanında aile işleri ile ilgilenecek vakti olanlar bunlara da yoğunlaşabilir.

Fakat Medyum Fahri Hoca gibi zamanı olmayanları sadece gizli ilimlere vakit ayırmaktadırlar.

Medyumlar büyünün karanlık yollarında yürüyen kimselerdir.

Bir medyum ruhlar alemi ile iletişime geçebilme kabiliyetine sahiptir.

Cinleri kullanabilir ya da onlarla canhıraş mücadele edebilir.

Bunları da bildiği ilimler ve hüddamları ile yapmaktadırlar.

Bir medyum astroloji ve rüya yorumu ilmi ile de meşgul olabilmektedir.

İyi bir medyum kesinlikle kara büyüler konusunda kendisini kanıtlamak zorundadır.

Zira en tehlikelileri bunlardır.

Bir medyumla çalışmaya başladığınızda kalbinize eminlik geldiyse doğru kapıdasınız demektir.

Medyum ne iş yapar diyen birisi şunları iyi bilmelidir.

Medyum sizin sorunlarınızı çözen kimsedir.

Bazı kimselere akıl hocalığı ve danışmanlıklar da yapmaktadırlar.

Ancak bu herkese verilecek bir hizmet değildir.

Medyum danışanını büyü ile hazırlanan bir ölümün pençesinden bile çekip çıkarabilir.

Bu kesinlikle medyumun ilmi ve tecrübesi ile de alakalıdır.

Medyumlarla ilgili şunların da bilinmesinde fayda vardır:

 • Medyumlar başta büyü olmak üzere karanlık ilimler ile ilgilenmektedirler.
 • Gerçek bir medyum insanların hayatlarında büyük değişimler sağlayabilir.
 • İnsanların dağılan yuvalarını toparlamak konusunda medyumlar bir çok çalışmalar yapmıştır.
 • Medyuma en çok başvurulan konular içinde aşk büyüsü bulunmaktadır.
 • Bir medyum ile çalışıldığında verdiği talimatlar haricinde bir uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir